Office

Tokushima - Kamiyama Satellite Office

ออฟฟิศสำนักงานสาขาย่อยคามิยามะ อยู่ที่เมืองคามิยามะ จังหวัดโทคุชิมะ

 • เมืองคามิยามะ จังหวัดโทคุชิมะ

  เมืองคามิยามะ จังหวัดโทคุชิมะ
  เป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีประชากรประมาณ 5,000 คน
  เป็นเมืองที่มีออฟฟิศสำนักงานสาขาย่อยของบริษัท IT เข้าไปขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคนหนุ่มสาวย้ายเข้าไปอยู่อาศัยมากขึ้น เป็นที่จับตามองและมีคนเข้าไปเก็บข้อมูลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ถือว่าเป็นเมืองที่เป็น model case ของนโยบายการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิภาคของญี่ปุ่น

 • เราปรับปรุงซ่อมแซมตึกแถวที่สร้างมาประมาณ 100 ปี มีตึกออฟฟิศและตึกสำหรับพักอาศัย 2 ตึกสำหรับสมาชิกจากที่ต่างๆ ที่ต้องการมาพักร้อนที่นี่

  เราปรับปรุงซ่อมแซมตึกแถวที่สร้างมาประมาณ 100 ปี มีตึกออฟฟิศและตึกสำหรับพักอาศัย 2 ตึกสำหรับสมาชิกจากที่ต่างๆ ที่ต้องการมาพักร้อนที่นี่

 • รูปตึกออฟฟิศ เราไม่ได้เปลี่ยนภายนอกมาก เพราะไม่อยากให้ภาพทิวทัศน์ของเมืองเสียไป

  รูปตึกออฟฟิศ เราไม่ได้เปลี่ยนภายนอกมาก เพราะไม่อยากให้ภาพทิวทัศน์ของเมืองเสียไป

 • ด้านในออฟฟิศมีโต๊ะขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้สนคามิยามะซึ่งผลิตที่เมืองนี้ตั้งอยู่กลางห้อง แต่ละคนจะได้ทำงานในพื้นที่ที่กว้างขวาง

  ด้านในออฟฟิศมีโต๊ะขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้สนคามิยามะซึ่งผลิตที่เมืองนี้ตั้งอยู่กลางห้อง แต่ละคนจะได้ทำงานในพื้นที่ที่กว้างขวาง

 • ชั้น 1 กับชั้น 2 มีห้องประชุม สามารถใช้ประชุมทางไกลกับสาขาอื่นๆ หรือกับลูกค้าได้

  ชั้น 1 กับชั้น 2 มีห้องประชุม สามารถใช้ประชุมทางไกลกับสาขาอื่นๆ หรือกับลูกค้าได้

 • มีห้องครัวอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารที่พัก เป็นที่ที่ทุกคนจะมาล้อมวงนั่งทานหม้อไฟหรือทำโอโคโนะมิยากิกัน เพราะในเมืองมีร้านอิซากายะน้อย ทุกคนจึงไปซื้อของมาทำรับประทานด้วยกันอย่างสนุกสนาน ชั้น 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม สามารถพักค้างคืนได้

  มีห้องครัวอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารที่พัก เป็นที่ที่ทุกคนจะมาล้อมวงนั่งทานหม้อไฟหรือทำโอโคโนะมิยากิกัน เพราะในเมืองมีร้านอิซากายะน้อย ทุกคนจึงไปซื้อของมาทำรับประทานด้วยกันอย่างสนุกสนาน
  ชั้น 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม สามารถพักค้างคืนได้

 • บางครั้งก็ออกจากออฟฟิศไปนั่งคิดไอเดียท่ามกลางธรรมชาติ

  บางครั้งก็ออกจากออฟฟิศไปนั่งคิดไอเดียท่ามกลางธรรมชาติ

 • บางครั้งก็จิบเหล้าไปพลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกที่อยู่ต่างออฟฟิศไปพลางผ่าน Webinar

  บางครั้งก็จิบเหล้าไปพลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกที่อยู่ต่างออฟฟิศไปพลางผ่าน Webinar

 • รับประทานมื้อเที่ยงที่บริษัทจัดหาให้อย่างสนุกสนาน เป็นอาหารจากร้าน “Kamaya” ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท Food Hub Project ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน

  รับประทานมื้อเที่ยงที่บริษัทจัดหาให้อย่างสนุกสนาน เป็นอาหารจากร้าน “Kamaya” ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท Food Hub Project ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน

 • ร้านกาแฟคั่ว “Mamechiyo san” ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน

  ร้านกาแฟคั่ว “Mamechiyo san” ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน

 • วันหยุดสุดสัปดาห์สมาชิกทุกคนก็ทำบาร์บีคิวกันที่บ้าน เป็นกิจกรรมทที่จัดขึ้นเป็นประจำ

  วันหยุดสุดสัปดาห์สมาชิกทุกคนก็ทำบาร์บีคิวกันที่บ้าน เป็นกิจกรรมทที่จัดขึ้นเป็นประจำ

 • บางครั้งก็ลองทำนากับสมาชิกที่อยู่จังหวัดโตเกียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโตเกียว

  บางครั้งก็ลองทำนากับสมาชิกที่อยู่จังหวัดโตเกียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโตเกียว

บางครั้งก็ออกจากออฟฟิศไปนั่งคิดไอเดียท่ามกลางธรรมชาติ

บางครั้งก็ออกจากออฟฟิศไปนั่งคิดไอเดียท่ามกลางธรรมชาติ

บางครั้งก็จิบเหล้าไปพลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกที่อยู่ต่างออฟฟิศไปพลางผ่าน Webinar

บางครั้งก็จิบเหล้าไปพลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกที่อยู่ต่างออฟฟิศไปพลางผ่าน Webinar

รับประทานมื้อเที่ยงที่บริษัทจัดหาให้อย่างสนุกสนาน เป็นอาหารจากร้าน “Kamaya” ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท Food Hub Project ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน

รับประทานมื้อเที่ยงที่บริษัทจัดหาให้อย่างสนุกสนาน เป็นอาหารจากร้าน “Kamaya” ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท Food Hub Project ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน

ร้านกาแฟคั่ว “Mamechiyo san” ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน

ร้านกาแฟคั่ว “Mamechiyo san” ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน

วันหยุดสุดสัปดาห์สมาชิกทุกคนก็ทำบาร์บีคิวกันที่บ้าน เป็นกิจกรรมทที่จัดขึ้นเป็นประจำ

วันหยุดสุดสัปดาห์สมาชิกทุกคนก็ทำบาร์บีคิวกันที่บ้าน เป็นกิจกรรมทที่จัดขึ้นเป็นประจำ

บางครั้งก็ลองทำนากับสมาชิกที่อยู่จังหวัดโตเกียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโตเกียว

บางครั้งก็ลองทำนากับสมาชิกที่อยู่จังหวัดโตเกียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโตเกียว

บางครั้งก็ออกจากออฟฟิศไปนั่งคิดไอเดียท่ามกลางธรรมชาติ

บางครั้งก็ออกจากออฟฟิศไปนั่งคิดไอเดียท่ามกลางธรรมชาติ

บางครั้งก็จิบเหล้าไปพลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกที่อยู่ต่างออฟฟิศไปพลางผ่าน Webinar

บางครั้งก็จิบเหล้าไปพลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกที่อยู่ต่างออฟฟิศไปพลางผ่าน Webinar

รับประทานมื้อเที่ยงที่บริษัทจัดหาให้อย่างสนุกสนาน เป็นอาหารจากร้าน “Kamaya” ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท Food Hub Project ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน

รับประทานมื้อเที่ยงที่บริษัทจัดหาให้อย่างสนุกสนาน เป็นอาหารจากร้าน “Kamaya” ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท Food Hub Project ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน

ร้านกาแฟคั่ว “Mamechiyo san” ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน

ร้านกาแฟคั่ว “Mamechiyo san” ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน

วันหยุดสุดสัปดาห์สมาชิกทุกคนก็ทำบาร์บีคิวกันที่บ้าน เป็นกิจกรรมทที่จัดขึ้นเป็นประจำ

วันหยุดสุดสัปดาห์สมาชิกทุกคนก็ทำบาร์บีคิวกันที่บ้าน เป็นกิจกรรมทที่จัดขึ้นเป็นประจำ

บางครั้งก็ลองทำนากับสมาชิกที่อยู่จังหวัดโตเกียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโตเกียว

บางครั้งก็ลองทำนากับสมาชิกที่อยู่จังหวัดโตเกียว เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในโตเกียว

Kamiyama Satellite Office
88-1 Jinryo aza kita, Kamiyama-cho, Myozai-gun, Tokushima, 771-3311, Japan

ออฟฟิศสำนักงาน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพ หากคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ โปรดคลิก "ยินยอม"
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใช้คุกกี้ได้ที่นี่